fbpx

Veiligheid

Net als andere sporten is ook boulderen niet zonder risico’s. Je loopt kans op blessures en een val van hoogte kan (ernstig) letsel kan veroorzaken bij jou of bij iemand anders. Bereid je daarom goed voor en ga alleen boulderen als je in goede gezondheid en conditie bent. Denk aan je eigen veiligheid, maar ook aan de veiligheid van andere boulderaars.

Meld je bij binnenkomst altijd aan de balie

Kom je voor het eerst in Boulderstation? Registreer je en onderteken onze voorwaarden. Volg daarna de instructies van het personeel op.

Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen boulderen onder toezicht van een volwassene. Voor alle klimmers onder de 18 moet er altijd een volwassene toestemming verlenen via de registratie en onze voorwaarden ondertekenen.


Sluit je online een abonnement af, dan registreer je en onderteken je de voorwaarden ook online. Meld je daarna bij je eerste bezoek altijd even aan de balie.

Volg altijd de veiligheidsinstructies op

Neem je niet deel aan een les of training, dan word je geacht geheel zelfstandig veilig te kunnen boulderen. Volg daarbij altijd de veiligheidsinstructies van het personeel en de informatieborden in de hal op en zorg dat je bekend bent met onze huisregels.

BOULDER VEILIG EN VERANTWOORD

– Rennen, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan.

– Houd voldoende afstand (minimaal 1,5 m) tot andere boulderaars in de wand.

– Houd de valzone van boulderaars altijd vrij. Loop niet onnodig op de matten.

– Alcohol of (soft)drugs is NIET toegestaan voor of tijdens het boulderen.

– Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan.

– Het wordt afgeraden sieraden te dragen tijdens het boulderen.

– Boulder NIET met ‘oortjes’ of koptelefoon.

VOOR JEUGD

– Jonger dan 12 jaar: je mag alleen boulderen onder toezicht van een volwassene, tenzij toestemming is verleend door het personeel om zelfstandig te boulderen.


ALGEMEEN

– Je meldt altijd aan bij binnenkomst en als je weer weggaat.

– Boulderen is altijd op eigen risico.

– Zorg dat je op de hoogte bent van onze Algemene Voorwaarden.

– Bij betaling van een entreebewijs, rittenkaart of abonnement ga je akkoord met deze ALGEMENE VOORWAARDEN.

– Volg altijd de instructies van het personeel op.

– Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes.

– Neem geen glaswerk en serviesgoed mee buiten het horecagebied.

– Bij het klimmen is het dragen van klimschoenen verplicht.

– Loop niet met blote voeten in de hal.

– Ga niet met klimschoenen in de toiletten.

– Sporten met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.

Wij wensen iedereen heel veel boulderplezier!