fbpx

Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring Boulderstation Enschede


Boulderstation Enschede respecteert de privacy van bezoekers en leden en die van haar medewerkers. Wij dragen er zorg voor dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy- regelgeving behandeld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van het jeugd-, veiligheids- en toelatingsbeleid, de website en leden app kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Heb je vragen over ons privacybeleid of wil je je gegevens inzien of er wat in laten wijzigen, neem dan contact op met onze ledenservice.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/09/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.


ledenserivce@boulderstationenschede.nl

Boulderstation Enschede

Goolkatenweg 65

7521 BE  Enschede

053 20 32 083

www.boulderstationenschede.nl


WIJ VERWERKEN DE VOLGENDE GEGEVENS

Wij verwerken gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

  • Om je als bezoeker te registreren, een abonnement of andere vorm van entree aan te schaffen, onze community, of overige diensten zoals ledenservice te verwerken.
  • Producten te verkopen, transacties te doen, te factureren en bestellingen op naam te plaatsen.
  • Om je de mogelijkheid te geven boekingen te doen en informatie aan te vragen of door te geven via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
  • Om jouw boeking of aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
  • Om geld op je ledenpas te zetten.
  • Om ons toegangsbeleid, veiligheids- en jeugdbeleid te kunnen hanteren.
  • Om met jou te communiceren door middel van email, jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
  • Om onze diensten, producten, websites en apps en veiligheid e.d. te verbeteren.
  • Om sollicitaties te verwerken, medewerkers in dienst te nemen en uit te betalen.


Door je aan te melden voor events, activiteiten e.d. of het doen van boekingen bij Boulderstation Enschede verleen je toestemming om je persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Wij gebruiken deze opgeslagen informatie om je te informeren over activiteiten, events en boekingen en het doen van andere aanbiedingen van Boulderstation. Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.LEDENREGISTRATIESYSTEEM

De persoonsgegevens van bezoekers en leden worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, die betrekking hebben op de dienstverlening van Boulderstation Enschede. Alleen als dat noodzakelijk is voor de correcte invulling van jouw lidmaatschap geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Met deze partijen sluiten wij zogeheten verwerkersovereenkomsten, zodat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en goed beveiligd zijn. Zo maken we gebruik van Sportivity. Zij faciliteren onze multi-tenant database alsmede onze leden- en financiële administratie. In een multi-tenant database ben jij als klant altijd eigenaar van jouw gegevens. Jij geeft toestemming voor het gebruik van data aan 1 of meerdere organisaties. Ook maken we gebruik van Buckaroo voor de verwerking van onze incasso’s.
Persoonsgegevens worden dus nooit eigendom van een verwerkingsverantwoordelijke maar blijven altijd eigendom van jouw zelf. Jij bepaald wat er met je gegevens gebeurt en kan de autorisatie op gebruik intrekken. Iedere Tenant, in dit geval de boulderhal, kan dus gebruik maken van het opvragen van jouw gegevens zodra jij hier persoonlijk toestemming voor geeft.


FITclimbing APP

Als dit van toepassing is op het afgesloten abonnement worden jouw gegevens ook gedeeld met de FITclimbing app. Bij het afsluiten van een abonnement stem je ermee in dat jouw gegevens gedeeld worden. Lees het privacybeleid van FITclimbing voor meer informatie.

Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger om persoonsgegevens aan ons door te geven. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.


GEBRUIK VAN COOKIES

De websites maken gebruik van cookies. Boulderstation Enschede gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden om een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken. De website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie. Er worden ook tracking cookies geplaatst door derden zoals social media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door middel van deze tracking cookies door deze derden gevolgd worden. Een cookiemelding op onze site waarschuwt hiervoor en vraagt om akkoord.

Op de websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Je dient je ervan bewust te zijn, dat websites van derden en dus ook hun privacy-beleid buiten de verantwoordelijkheid van Boulderstation valt. Bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de websites van Boulderstation. Voor die websites van derden geldt het privacybeleid van die websites.

BEWAREN, VEILIGHEID EN GEHEIMHOUDING

Boulderstation Enschede bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden, waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven.

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers, die het echt nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.